Проверка на лица, които предлагат за продажбa горива на краен потребител в качеството им на лица, които използват СИ