Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на дървена дограма в сграда на ДАМТН в гр. Бургас“