Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Доставка на сертифицирани сравнителни материали, химикали и консумативи за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”