Събаряне и разчистване на сграда с индетификатор 07079.603.97.6, разположена в поземлен имот с индетификатор 07079.03.97 в гр. Бургас, к-с „Славейков”, ул. ”Проф. Яким Якимов” №25”