Доставка на реагенти и консумативи за ДАМТН, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”