Доставка на реагенти и консумативи за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива