Осигуряване на дейности по информация и публичност по проект на ОПАК 13-32-3