Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане