ДАМТН стартира разработването на проект на Закон за техническия надзор