Изготвяне на пазарни оценки за счетоводни нужди на ДМА и НДМА, собственост на ДAМТН, съгласно ДДС20/2004 г.