Началник на отдел в отдел „Управление на собствеността“