Организиране и провеждане на чуждоезикови и компютърни обучения на служители на ДАМТН