Резултати – публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка „Автокаско“ на МПС, собственост на ДАМТН“