Обява за конкурс за длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в ОУС, ДФСДУП, ДАМТН