Проведе се Ден на отворените врати по повод 20 май – Световния ден на метрологията