Обява за конкурс за длъжността „главен инспектор“ – 1 щ. бр. в РО ИДТН ЮЦБ, месторабота гр. Пловдив, ГД ИДТН, ДАМТН