ДАМТН уведомява, че срокът за монтиране на предпазен щит под кабината на асансьорите изтича на 31.12.2023 г.