Обява за конкурс за длъжността „главен инспектор“ – 1 щ. бр. в РО НЯСС-ЮЮИБ, месторабота: гр. Хасково, ГД НЯСС, ДАМТН