Обява за конкурс за длъжността „инспектор“ – 1 щ. бр. в РО МН ЗБ, месторабота гр. София, ГД МН