Ключовете на 26 нови леки автомобила получава ДАМТН от зам. министъра на икономиката