Обява за набиране на оферти за „Организиране и провеждане на обучения по стандарт БДС EN ISO 14731:2019“