Пазарна консултация за „Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обектите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор”

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата покана за пазарна консултация за „Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обектите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор”

 


Share this post