Пазарна консултация за „Сертифицирани референтни материали за дейността на ДАМТН, ГД “ККТГ” по единадесет обособени позиции“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата покана за пазарна консултация за „Сертифицирани референтни материали за дейността на ДАМТН, ГД “ККТГ” по единадесет обособени позиции“:


» [02.08.2019 г.]

Индикативни оферти за пазарни консултации на:

Share this post