Пазарна консултация за “Изграждане на Web базирана информационна система, включваща създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни, за нуждите на ДАМТН”

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата покана за пазарна консултация за „Изграждане на Web базирана информационна система, включваща създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни, за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“:

Share this post