Пазарна консултация за „Доставка на МПС за нуждите на ДАМТН в две обособени позиции“