Пазарна консултация за „Организиране и осъществяване на денонощна физическа, невъоръжена охрана на административната сграда на Държавна агенция за ДАМТН в гр. София на адрес: ул. „Петър Мутафчиев“ № 2“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата покана за пазарна консултация за „Организиране и осъществяване на денонощна физическа, невъоръжена охрана на административната сграда на Държавна агенция за ДАМТН в гр. София на адрес: ул. „Петър Мутафчиев“ № 2“:

Share this post