Пазарна консултация за „Извършване на СМР в сградите на ДАМТН в две обособени позиции“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата покана за пазарна консултация за „Извършване на СМР в сградите на ДАМТН в две обособени позиции“:

Share this post