Пазарна консултация за „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата покана за пазарна консултация за „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“:

  • Покана;
  • Приложение 1 – Обособена позиция 1: Застраховка „Професионална отговорност“ на служителите на ДАМТН;
  • Приложение 2 – Обособена позиция 2: Застраховка „Трудова злополука“;
  • Приложение 3 – Обособена позиция 3: Застраховка „Гражданска отговорност“ и „Автокаско“ на автомобилите на ДАМТН и „Злополука на водача и пътниците в МПС“;
  • Приложение 4 – Обособена позиция 4: Застраховка „Застраховка на сградите, предоставени за управление на ДАМТН“;
  • Приложение 5 – Обособена позиция 5: Застраховка „Имущество“.

Share this post