Петър Горновски: Очакваме значителен брой язовири да преминат под управлението на държавата

Очакваме значителен брой язовири да преминат под управлението на държавата. Това заяви председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Петър Горновски по време на работна дискусия във връзка с промените в Закона за водите, с участието на заместник-кметове и общински представители, организирана от областния управител на Велико Търново проф. д-р Любомира Попова. По думите му в момента представителите на местната власт правят анализ и разчети на финансовите си ресурси, защото язовирите се нуждаят от значителни инвестиции, за да бъдат в добро състояние.

Петър Горновски обяви, че на територията на областта има 21 язовира, които се нуждаят от ремонт, като на 8 от тях ремонтите са належащи. Той представи и данните от началото на годината за извършени проверки от агенцията на теорията на област Велико Търново. Проверките, които инспекторите на ДАМТН са извършили самостоятелно и съвместно с експертите от Комисията за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях (КОТЕСЯС) към областната управа, са 136 и са дадени 73 предписания по безопасната им техническа експлоатация. „Изключително важно е предписанията, които агенцията издава да се спазват стриктно, независимо дали воден обект ще остане да се стопанисва от досегашния ѝ собственик, или ще бъде прехвърлен на новосъздаващото се предприятие. Това означава превенция на сериозни инциденти, които биха могли да причинят материални щети или да създадат риск за живота и здравето на хората“, подчерта председателят на ДАМТН.

Проф. Попова заяви, че областна администрация Велико Търново работи много добре както с инспекторите, така и с ръководството на Държавната агенция. „Имаме и много добра координация с всички общини и отговорни институции, за да спазим новите изисквания на закона и да изпълним всички точки по класифицирането и стопанисването на язовирите на територията на областта”, допълни още областният управител.

Обсъдена беше и предстоящата категоризация на язовирите по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите. Те ще се назначават със заповед на областните управители, като по този начин ще се оптимизира контрола на различните видове водоеми и изискванията за тяхната експлоатация.

В днешната среща участие взеха и заместник-председателят на ДАМТН ген. Кирил Войнов и заместник-областният управител на Велико Търново инж. Детелина Борисова.

Share this post