Петър Горновски: Собствениците на язовири да следят стриктното изпълнение на концесионните им договори

Всички общини да следят стриктното изпълнение на договорите им с концесионери, които стопанисват техни водоеми. Това призова председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Петър Горновски по време на работна среща с кметове и представители на местната власт от област Варна, организирана от областния управител Стоян Пасев. Той заяви, че много от наемателите на язовири в цялата страна не изпълняват коректно задълженията си спрямо предписанията на инспекторите на държавната агенция. „Общините, които имат сключени договори за концесия да обърнат внимание на наемателя, че при неспазване на клаузите по споразумението за стопанисване на даден воден обект, собственикът може да потърси правата си по съдебен път. Надяваме се и те да бъдат активна страна в стремежа ни да накараме частните субекти да изпълняват нормативните изисквания, защото като собственици носят огромна отговорност“, допълни още Горновски.

Една от темите на работната среша бяха установените язовири с неизяснена собственост. До този момент за тях отговаряше съответният областен управител, според местонахождението на язовира. След приетите промени в Закона за водите, обаче те вече няма да бъдат стопанисвани от областната управа, а ще бъдат прехвърлени към държавно предприятие “Управление и стопанисване на язовири”.

По време на дискусията Петър Горновски заяви, че  от началото на 2018 г. инспекторите на ДАМТН са извършили 72 проверки на язовири, находящи се на територията на варненска област, като 35 са били самостоятелни, а 37 – съвместни с експертите от Комисията за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях (КОТЕСЯС) към областта. Направените предписания са 41, голям брой, от които са по техническата документация на водните обекти. Относно безопасната техническа експлоатация на язовирите, предписанията които най-често са срещани са за почистване на водните и въздушните откоси на язовирните стени от храстовидна и дървесна растителност.

Бяха представени и стъпките на предстоящата процедура за прехвърлянето на язовирите от общините към новосъздаденото дружество към Министерството на икономиката. По време на дискусията стана ясно, че се очаква 8 язовира на територията на област Варна, които се нуждаят от належащ ремонт, да бъдат предоставени за стопанисване на държавното предприятие.

Друг акцент на разговора бе и предстоящата категоризация на язовирите по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите към областните управители. Целта е да се оптимизира контрола на различните видове водоеми и изискванията за тяхната експлоатация.

В днешната дискусия в морската столица участие взеха и заместник-председателят на ДАМТН ген. Кирил Войнов и главният секретар на агенцията Николай Николов.

Share this post