По инициатива на министър Седларски ще се проведе среща между ДАМТН и Сдружението на общините за обсъждане проблемите на язовирите

По инициатива на министъра на икономиката Теодор Седларски ще се проведе среща между Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Националното сдружение на общините за обсъждане на проблемите, които срещат при стопанисването и управлението на язовирите на тяхната територия. Основната цел е да се набележат краткосрочни и дългосрочни мерки, които да подобрят общото състояние на язовирите в България. Срещата ще се състои в следващите дни в Министерството на икономиката, за да се засили и вниманието на собствениците за предприемане на всички мерки, с оглед повишаването на температурата и очакванията за обилно снеготопене, което ще повиши нивата във водните басейни.

Общините са сред основните собственици на язовири в България. Те стопанисват и управляват около 90% от всички язовири в сраната или общо 4198 водни басейна. Сравнително малко са водоемите, които са с държавна (328), частна (186) или с друга собственост и статут (457).

През изминалата година Държавната агенция за метрологичен и технически надзор провери над 5 хил. язовира, а направените предписания са повече от 4 хил. Много от тях не са пряко свързани с безопасността на съоръженията, но е необходимо да се вземат мерки за нормалната им експлоатация (например липса на нормален достъп до язовира и съоръженията към него; наличие на храстовидна растителност на съоръженията; растителност във водната маса и др.). С подобряването на метрологичната обстановка ще продължат и масираните проверки на инспекторите на ДАМТН, за да се проследи как се изпълняват направените предписания.

Неизяснената собственост продължава да е сред констатираните проблеми. През миналата година са установени 176 язовира, за които има неизяснена собственост или се водят съдебни и други спорове за нея. Тези водоеми са сравнително малки. Най-големият от тях е язовир Черковна 2, който се намира в област Варна. Той е с работен обем от 50 хил. куб. м. За сравнение може да се съпостави с язовир Искър, който е с работен обем 680 млн. куб. метра и площ от 29 500 дка. С други думи, язовир Черковна 2 заема около 0,007% от обема на язовир Искър. За всички язовири с неизяснена собственост са уведомени областните управители, които по закон имат задължение да осигурят безопасната им експлоатация в такива случаи. В този смисъл към днешна дата няма безстопанствени язовири.

Share this post