Подмяна на дървена дограма в сградата на ДАМТН в гр. Велико Търново

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на дървена дограма в сградата на ДАМТН в гр. Велико Търново“.

 

Определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Подмяна на дървена дограма в сграда на ДАМТН в гр. Велико Търново” е Стройконсулт ЕООД, гр. Плевен.

Share this post