Подписан е Меморандум за сътрудничество между Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Службата за технически надзор на Полша

На 15.10.2015 г. в гр. Варшава бе подписан Меморандум за сътрудничество между Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Службата за технически надзор (UDT) на Република Полша от г-н Стефан Цанков, председател на ДАМТН и г-н Мечислав Боровски, председател на UDT.

Целта на Меморандума е да се създаде рамка за сътрудничество между двете институции, съобразно техните компетенции, като по този начин се интензифицират обмяната на опит и знания и се създадат условия за реализиране на общи дейности за сътрудничество в областта на безопасната експлоатация на технически съоръжения, които могат да създадат риск за живота или здравето на хората, собствеността и околната среда.

Предвиждат се провеждане на обучения и обмяна на опит между инспекторите от двете организации в областта на повдигателните съоръжения, съоръженията под налягане и газовите инсталации и съоръжения.

Share this post