Покана за предоставяне на оферта „Измерване на фактори на работната среда за нуждите на изпитвателна лаборатория за горива, смазочни материали и присадки към ГДККТГ”

Покана за предоставяне на оферта с предмет: „Измерване на фактори на работната среда за нуждите на изпитвателна лаборатория за горива, смазочни материали и присадки към Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“, ДАМТН”

Протокол от работата на комисията

Share this post