Покана за предоставяне на оферта с предмет: “Доставка на еднократни пластмасови пломби за запечатване на метални кутии с проби от течни горива за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”

Покана за предоставяне на оферти с предмет: “Доставка на еднократни пластмасови пломби за запечатване на метални кутии с проби от течни горива за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”

 

Срокът за подаване на офертите е до 17:00 часа на 12.01.2016 г. (вторник).


» [18.01.2016 г.]

Протокол от работата на комисията.

Share this post