Покана за предоставяне на оферта с предмет: „Доставка на светлоотразителни жилетки и баджове за многократна употреба за нуждите на ДАМТН“ – временно спряна