Покана за предоставяне на оферта с предмет: „Калибриране на апарат за налягане на парите (HERZOG), HVP 972 за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”

Покана за предоставяне на оферта с предмет: „Калибриране на апарат за налягане на парите (HERZOG), HVP 972 за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”

 

Срокът за подаване на офертите е до 17:00 ч. на 29.02.2016 г. (понеделник).

Share this post