Покана за предоставяне на оферти с предмет: Сертифициране на системата за управление на качеството на ДАМТН

Покана за предоставяне на оферти с предмет: Сертифициране на системата за управление на качеството на ДАМТН

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 3 на проект „Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008” ДАМТН отправя  ПОКАНА за предоставяне на оферти с предмет: Сертифициране на системата за управление на качеството на ДАМТН


» [18.9.2015 г.]

Договор

Приложение 1 към договора

Share this post