Покана за събиране на оферти с предмет: “Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ДАМТН”

Покана за събиране на оферти с предмет: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ДАМТН“

 

Документация

Приложения към документацията


» [28.10.2016 г.]

Съобщение

На основание чл. 72, ал. 2 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки, провеждани от ДАМТН, срокът за приемане на оферти се удължава до 2.11.2016 г. Всички постъпили предложения ще бъдат отворени на 03.11.2016 г. от 14 часа в сградата на ДАМТН в гр. София, бул. „проф. Г. М. Димитров“ № 52А.


» [07.11.2016 г.]

Протокол от работата на комисията


» [14.11.2016 г.]

Протокол от работата на комисията


» [01.12.2016 г.]

Договор

Share this post