Покана за събиране на оферти с предмет: ,,Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ДАМТН“

Покана за събиране на оферти с предмет: “Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ДАМТН”

 

Документация


» [02.12.2016 г.]

Съобщение

На основание чл. 72, ал. 2 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки, провеждани от ДАМТН, срокът за приемане на оферти по публикувана покана за предоставяне на оферти за обществена поръчка с предмет “Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ДАМТН” се удължава до 17:30 часа на 05.12.2016 г. Всички постъпили предложения ще бъдат отворени на 06.12.2016 г. от 10.00 часа в сградата на ДАМТН в гр. София, бул. „проф. Г. М. Димитров“ № 52А.


» [07.12.2016 г.]

Протокол от работата на комисията


» [19.12.2016 г.]

Договор

Share this post