Покана за събиране на оферти с предмет: “Изграждане и поддържане на IP VPN мрежа, доставка на интернет и защита на мрежата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) от DDos атаки”

Покана за събиране на оферти с предмет: „Изграждане и поддържане на IP VPN мрежа, доставка на интернет и защита на мрежата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) от DDos атаки“

 

Документация

Приложения към документацията


» [11.11.2016 г.]

Съобщение

На основание чл. 72, ал. 2 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки, провеждани от ДАМТН, срокът за приемане на оферти се удължава до 16.11.2016 г.

Всички постъпили предложения ще бъдат отворени на 17.11.2016 г. от 14 часа в сградата на ДАМТН в гр. София, бул. „проф. Г. М. Димитров“ № 52А.


» [23.11.2016 г.]

Протокол от работата на комисията


» [28.12.2016 г.]

Договор

Share this post