Покана за събиране на оферти с предмет: ,,Обслужване на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания“

Покана за събиране на оферти с предмет: “Обслужване на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания”

Документация


» [02.12.2016 г.]

Съобщение

На основание чл. 72, ал. 2 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки, провеждани от ДАМТН, срокът за приемане на оферти по публикувана покана за предоставяне на оферти за обществена поръчка с предмет “Обслужване на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания” се удължава до 17:30 часа на 06.12.2016 г. Всички постъпили предложения ще бъдат отворени на 07.12.2016 г. от 11.30 часа в сградата на ДАМТН в гр. София, бул. „проф. Г. М. Димитров“ № 52А.


» [07.12.2016 г.]

Протокол от работата на комисията


» [18.01.2017 г.]

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че обществена поръчка с предмет: “Обслужване на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания” се прекратява

Share this post