Покана за събиране на оферти с предмет: “Осигуряване на печатни регионални медии от шестте региона на страната за реализиране на медийна кампания на ДАМТН”

Покана за събиране на оферти по обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на печатни регионални медии от шестте региона на страната за реализиране на медийна кампания на ДАМТН”

 


» [20.12.2016 г.]

Протокол от работата на комисията


» [22.12.2016 г.]

Договор

 

Share this post