Покана за събиране на оферти с предмет: “Предоставяне на специализирани неуниверсални пощенски услуги – приемане, пренасяне и доставяне на пратки, съдържащи проби от течни горива (автомобилни бензини, дизелово гориво, гориво за отопление, корабно гориво и биодизел)”

Покана за събиране на оферти с предмет: „Предоставяне на специализирани неуниверсални пощенски услуги – приемане, пренасяне и доставяне на пратки, съдържащи проби от течни горива (автомобилни бензини, дизелово гориво, гориво за отопление, корабно гориво и биодизел)“


» [23.11.2016 г.]

Съобщение

На основание чл. 72, ал. 2 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки, провеждани от ДАМТН, срокът за приемане на оферти се удължава до 17:30 часа на 29.11.2016 г. Всички постъпили предложения ще бъдат отворени на 30.11.2016 г. от 10 часа в сградата на ДАМТН в гр. София, бул. „проф. Г. М. Димитров“ № 52А.


» [05.12.2016 г.]

Съобщение

Възложителят прекратява обществена поръчка с предмет : ,,Предоставяне на специализирани неуниверсални пощенски услуги – приемане, пренасяне и доставяне на пратки, съдържащи проби от течни горива (автомобилни бензини, дизелово гориво, гориво за отопление, корабно гориво и биодизел)“, тъй като в първоначално обявения и в удължения срок за получаване на оферти не е постъпила нито една оферта.

Share this post