Покана за събиране на оферти с предмет: “Сервизно обслужване и поддръжка на асансьорни уредби в сградата на ДАМТН в гр. София, ул. „проф. П. Мутафчиев №2“

Покана за събиране на оферти с предмет: „Сервизно обслужване и поддръжка на асансьорни уредби в сградата на ДАМТН в гр. София, ул. „проф. П. Мутафчиев“ № 2“

 

Документация

Приложения към документацията


» [05.12.2016 г.]

Съобщение

На основание чл. 72, ал. 2 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки, провеждани от ДАМТН, срокът за приемане на оферти по публикувана покана за предоставяне на оферти за обществена поръчка с предмет „Сервизно обслужване и поддръжка на асансьорни уредби в сградата на ДАМТН в гр. София, ул. „проф. П. Мутафчиев“ № 2“ се удължава до 17:30 часа на 08.12.2016 г. Всички постъпили предложения ще бъдат отворени на 09.12.2016 г. от 14.00 часа в сградата на ДАМТН в гр. София, бул. „проф. Г. М. Димитров“ № 52А.


» [13.12.2016 г.]

Протокол от работата на комисията


» [28.12.2016 г.]

Договор

Share this post