Покана за събиране на оферти с предмет: “Внедряване на активен контактен център за телефонно обслужване и комуникации при спешни позвънявания във връзка с дейността на ДАМТН”

Покана за събиране на оферти с предмет: „Внедряване на активен контактен център за телефонно обслужване и комуникации при спешни позвънявания във връзка с дейността на ДАМТН“


» [15.11.2016 г.]

Съобщение

На основание чл. 72, ал. 2 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки, провеждани от ДАМТН, срокът за приемане на оферти се удължава до 17.11.2016 г. Всички постъпили предложения ще бъдат отворени на 18.11.2016 г. от 14 часа в сградата на ДАМТН в гр. София, бул. „Проф. Г. М. Димитров“ № 52А.


» [28.11.2016 г.]

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
Уведомяваме Ви, че обществена поръчка с предмет „Внедряване на активен контактен център за телефонно обслужване и комуникации при спешни позвънявания във връзка с дейността на ДАМТН“ се прекратява, поради отпаднала необходимост.

Share this post