Покана за събиране на оферти с предмет: “Закупуване на материали за изграждане на структурно окабеляване в сградите на ДАМТН“

Покана за събиране на оферти с предмет: „Закупуване на материали за изграждане на структурно окабеляване в сградите на ДАМТН“

 

Документация

Приложения към документацията


» [12.12.2016 г.]

Съобщение

Уважаеми участници,
Във връзка с получени указания от министъра на финансите относно приключване на банковите сметки на бюджетните организации, Ви уведомяваме, че крайният срок за изпълнение на поръчката се изменя от 27.12.2016 г. на 22.12.2016 г.


» [16.12.2016 г.]

Протокол от работата на комисията


» [21.12.2016 г.]

Договор

Share this post