Покана

В периода от 14.06.2016 г. до 29.06.2016 г. ще се обсъждат измененията по действащата нормативна уредба на ГД ИДТН, за което каним браншовите и неправителствени организации да вземат участие.

Share this post