Поздравителен адрес от Председателя на ДАМТН по случай 20 май – деня на метролога

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА МЕТРОЛОЗИТЕ

УВАЖАЕМИ БЪЛГАРСКИ МЕТРОЛОЗИ

ПРИЕМЕТЕ МОЯ ПОЗДРАВ ЗА НАШИЯ ПРАЗНИК!

 

Всяка година на 20 май отбелязваме Световния ден на метрологията. Този ден си  припомняме подписаната преди 146 години Конвенция за метъра, която поставя началото на световната система за измерване. В този празничен ден освен, че си припомняме постигнатото в миналото, поглеждаме и в светлината на бъдещето. И веднага разбираме, че пред метрологията изникват множество нови и сериозни предизвикателства. Предизвикателства, свързани със стремежа на съвременната цивилизация да се справи и ефективно да се възстанови от пораженията на глобалната ковид пандемия.

Успешното преодоляване на тези предизвикателства е немислимо без постиженията на съвременната метрология и без ежедневната работа на метролозите. Защото метрологията е основополагащия камък, отправната точка на съвременната наука и техника. А хилядите метролози са „солта на земята“, защото с труда си правят нашето ежедневие по-удобно, по-сигурно и по-предвидимо.

Темата на световния ден на метрологията тази година е „Измервания за здраве“. Този избор е направен, за да се обърне внимание на важността на измерванията в подкрепа за защита на здравето.

За да успее човечеството да се справи със заплахите на пандемията, ние метролозите трябва бързо и рационално да приложим своя опит и възможности. Да пренасочим способностите на метрологичните организации по света в посока за преодоляване на новите национални здравни предизвикателства. За да гарантираме правилното функциониране на автоматизираните апарати, които измерват и следят физиологичните показатели на болните. За да осигурим правилното дозиране и  прилагане лекарства и облъчвания при терапиите.

Уважаеми колеги, поздравявам ви за празника на метролога! Благодаря Ви за Вашия отговорен труд! Не забравяйте, че „Каквото може да се измери, може и да се подобри“.

Работете, творете и израствайте, споделяйте своя опит за изграждане на нови метролози. За да стимулираме развитието на метрологията като наука и практика в полза на човечеството.

В моя поздрав за празника искам да Ви пожелая много здраве за Вас, за Вашите семейства и за близките Ви хора! Уверен съм, че въпреки новите предизвикателства и трудности, които преживяваме, ние ще запазим и развием отговорностите си към обществото и държавата. Осигурявайки им спокойствие и доверие в измерванията, които ние контролираме.

Хубав празник!

 

С уважение,

Петър Горновски

Председател на Държавна агенция за

метрологичен и технически надзор

 

Share this post