ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Днес, 24 май, празнуваме красотата на нашия език, богатството на българската култура и самочувствието, че сме потомци на народ дал писмеността на славянския народ – Празника на българската просвета и култура и на славянската писменост.
В един от най-тържествените дни от годината почитаме делото на светите братя Кирил и Методий за образователното и духовното израстване не само на българската нация, но и на други народи по света. Горди сме от това богато наследство и с радост го предаваме на новите поколения, за да продължат да надграждат постигнатото от страната ни в културата, изкуството, науката.

С искрени пожелания за светъл празник и много топлина, и радост в домовете Ви!

РЪКОВОДСТВОТО НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА
МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ
НАДЗОР

Share this post