Поздравление по случай 20 май – Световен ден на метрологията

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА МЕТРОЛОЗИТЕ

УВАЖАЕМИ БЪЛГАРСКИ МЕТРОЛОЗИ

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

20 май е световният ден на метрологията. Ден, в който отбелязваме 145 години от подписването на Конвенцията за метъра. Този договор поставя началото на световната система за измерване, система дала тласък на развитието на икономическата и социална среда с единствената цел да подобри и опази живота на Земята.

Тази година темата на световния ден е „Измервания за глобалната търговия“.  От основаването на човешката цивилизация, търговията е дейността, която е в развитие на обществените отношения. От това начало хората са търсили и намирали начин да прецизират стойността на размяната.

Днес не можем да си представим света без средства за измерване, които гарантират точността в отношенията и баланса на интереса. А Вие уважаеми колеги и милионната армия метролози по света сте гарант за справедливост и разбирателство. В този смисъл Вие сте посланици на мира и просперитета. Благодарейки Ви за Вашия отговорен труд искам да не забравяме и нашето мото „Каквото може да се измери, може и да се подобри“.

Работете и отдавайте своя принос в гарантиране надеждността на резултатите от измерванията. Творете и израствайте, споделяйте своя опит за изграждане на нови метролози и развитие на метрологията като наука и практика в полза на човечеството.

Поздравявайки Ви в деня на Вашия празник искам да Ви пожелая много лично здраве и такова на Вашите близки! Уверен съм, че въпреки трудните моменти, които преживяваме ние ще запазим и развием отговорностите си към нашите граждани, осигурявайки им спокойствие и доверие в измерванията, които ние контролираме.

 

Хубав празник!

С уважение,

Петър Горновски

Председател на Държавна агенция за

метрологичен и технически надзор

Share this post